Τηλ: 2105715243, 2105735160

Διεύθυνση: Χρήστου Λαδά 40, 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνα: 2105715243, 2105735160
Fax: 2105738641
Email: ramsathens@gmail.comramsfold@gmail.com