Τηλ: 2105715243, 2105735160

Λάστιχα με ακροδέκτες

Για ντοσιέ, ημερολόγια, μενού κλπ. σε διάφορα χρώματα και διάφορα μήκη. Ακρίβεια μήκους +3 -3 χλστ.