Τηλ: 2105715243, 2105735160

Μαγνήτες

Μαγνήτες νεοδυμίου διαφόρων διαστάσεων & μεταλλικά αντικρίσματα (για οικονομικότερη λύση), απλοί και αυτοκόλλητοι.