Τηλ: 2105715243, 2105735160

Ελάσματα

Αυτοκόλλητα και μη αυτοκόλλητα για αρχειοθέτηση φύλλων

Διαθέσιμοι κωδικοί:

Αυτοκόλλητο έλασμα, μήκους 150 – πλάτους 20 mm, λευκό

Μη αυτοκόλλητο έλασμα, λευκό

Μη αυτοκόλλητο έλασμα, χρυσό

Μπάρες κάλυψης ελασμάτων πλαστικές μήκους 297 mm – πλάτους 15 mm

* Για άλλον τύπο ελάσματος επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά Προϊόντα